Επισκευές & ανταλλακτικά φούρνων μικροκυμάτων

 
 
Μάγνητρον
 
Μάγνητρον Φούρνου Μικροκυμάτων 850W Μάγνητρον
● 2455MHZ 3.15V
● 4.05KV 850W
● 300MA DC
● RVMZA047WREO RVMZA086WREO
● RVMZA089WREO RVMZA096WREO
● RVMZA165WREO RVMZA182WREO
● RVMZA189WREO 2M226-16
● 2M224-62 2M219HC
 
 
 
Μετασχηματιστής
 
Μετασχηματιστής Φούρνου Μικροκυμάτων Moulinex / 850W
● 850W / 3.17V
● 120 x 105 x 100 mm
 
 
 
Μικροδιακόπτης
 
Μικροδιακόπτης Φούρνου Μικροκυμάτων 16ΑΜΡ
● 220/240V
● 16ΑΜΡ
● Aκροδέκτης: 4.6 mm
 
 
 
Πλακέτα
 
Πλακέτα Φούρνου Μικροκυμάτων FM με Grill
 
 
 
Λάμπα Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Λάμπα Φούρνου Μικροκυμάτων
● 25Watt
● 220/240Volt
● E14 SES
 
 
 
Δίοδοι Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Δίοδοι Φούρνου Μικροκυμάτων
● (2) Δίοδοι 9 ΚV
● HVR39, HVRIX32
● Συνολικό Μήκος: 92mm & 218mm
 
 
 
Ασφάλεια Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Ασφάλεια Φούρνου Μικροκυμάτων
● 12.5Α
● 6.3 x 32mm
 
 
 
Πυκνωτής Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Πυκνωτής Φούρνου Μικροκυμάτων
● 1.10MFD
● 2500WVAC
● Ακροδέκτης: 6.3mm
● 130mm x 55mm
 
 
 
Μοτέρ Δίσκου Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Μοτέρ Δίσκου Φούρνου Μικροκυμάτων
● 5.0 / 6 Rpm
● Άξονας Διατομής D
● Μικροί Ακροδέκτες
 
 
 
Πλαστικό Δαχτυλίδι Στήριξης Δίσκου
 
Πλαστικό Δαχτυλίδι Στήριξης Δίσκου Φούρνου Μικροκυμάτων Ø175m
 
 
 
Κομπλέρ
 
Κομπλέρ Περιστροφικού Δίσκου Φούρνου Μικροκυμάτων
● Κομπλέρ Περιστροφικού Δίσκου Sanyo
● 16mm
 
 
 
Δίσκος Περιστροφής Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Δίσκος Περιστροφής Φούρνου Μικροκυμάτων
● Δίσκος Περιστροφής Φούρνου Μικροκυμάτων Hitachi
● Ø280mm
● Tετράγωνη εγκοπή
 
 
 
Κουμπί Λειτουργίας Φούρνου Μικροκυμάτων
 
Κουμπί Λειτουργίας Φούρνου Μικροκυμάτων
Philips, Whirlpool, Ignis